Замразени продукти

Продуктите, предлагани като пресни, могат по задание на клиента да бъдат изработени и като замразени продукти.