Дейности

Отглеждане на риба

Пъстървовото стопанство на „Рея Фиш” ЕООД е най – голямото на Балканския полуостров. Уникално е с факта, че рибата се отглежда в садков тип съоръжения

Повече

Обработка на риба

В гр. Доспат, на брега на язовир Доспат, се намира и рибопреработвателното предприятие на „Рея Фиш” ЕООД. В него се извършва основно почистване

Повече

Търговия с риба

Рея Фиш” ЕООД е едно от първите рибопреработвателни предприятия в България, което през 2001г. получи пълен лиценз за износ за Европейския съюз

Повече

Производство на технологично оборудване

През годините на развитие фирмата се профилира в проектиране и изграждане на комплектни решения за фарминга и преработката на риба и рибни продукти. Разработени са оригинални собствени конструкции

Повече