Развитие

За постигане на съвършен вкус, най-близък до този на свободно живеещата пъстърва, садките са разположени на голямо разстояние от брега и една от друга, а количеството риба във всяка садка се ограничава, така че да се имитират в най-висока степен естествените условия на живот. Рибата се движи в кръг и по този начин създава движение на водата подобно на речната, което подпомага развитието на мускулатурата, респ. оформяне на здраво и силно тяло.

Поради отдалечеността на садките от брега за обслужването им е необходимо ползването на специализирани плавателни средства. От 2009г. досега Рея Фиш ЕООД е въвела в експолатация няколко специализирани плаващи платформи, самоходни и буксируеми, изработени по собствено задание. Като надграждане на тази дейност Рея Фиш ЕООД проектира и разработва за собствени нужди и по възлагане плавателни съдове, както специализирани за обслужване на садкови ферми, риболовни лодки, така и на кораби за туризъм.