Отглеждане на риба

Пъстървовото стопанство на „Рея Фиш” ЕООД е най – голямото на Балканския полуостров. Уникално е с факта, че рибата се отглежда в садков тип съоръжения, което създава най-близки до естествените условия за живот. „Рея Фиш” ЕООД разполага с над 150 броя садки, които се зарибяват с рибки от 2 до 50 грама.

Съчетано с уникалните характеристики на водата в язовир Доспат – чистота и голяма проточност – качеството на рибното месо се доближава до това на уловна риба. Затова важна роля играят и качествените, високо-ефективни екструдирани фуражи, които се използват за храна на рибата.

Следствие на това, че е близо до естествения й начин на отглеждане, пъстървата притежава изключителни вкусови качества и характеристики, високо съдържание на мазнини, които са особено важни за здравословното хранене.