Производство на технологично оборудване

През годините на развитие фирмата се профилира в проектиране и изграждане на комплектни решения за фарминга и преработката на риба и рибни продукти. Разработени са оригинални собствени конструкции и е усвоено производството на тежко обурудване за фарминга: Сервизни кораби за обслужване на садкови стопанства; Катамарани за хранене на рибата и обслужване на садките; Технологични модули за броене и сортиране с фотоволтаично захранване; Високопроизводителна пералня за мрежи; Въздуходувна буксируема машина за хранене  в шаранови стопанства

За преработката  на рибни продукти са конструирани и изработени Сортировъчни машни с ЦПУ; МАП пакетираща машина; Колачни машини; Маси, мивки  и друга лека екипирова

През 2015 година Рея Фиш ЕООД по възлагане проектира и пусна на вода алуминиев кораб-ресторант за 40 пасажера

Най-новата разработка на фирмата е автоматична офшорна ферма за производство на аквакултури на базата на 4G технологии