Търговия с риба

Рея Фиш” ЕООД е едно от първите рибопреработвателни предприятия в България, което през 2001г. получи пълен лиценз за износ за Европейския съюз на риба и рибни продукти. Рибопреработвателното предприятие работи по стандартите на добри производствени практики. Ежегодно подновява изискваните стандарти.

От края на 2009 г. „Рея Фиш” ЕООД внедри в производството си опаковки в модифицирана среда (МАР). Това ни позволява да предлагаме широка гама от пресни и охладени риби и рибни продукти. Предприятието е експортно ориентирано, 80 % от продукцията се търгува в страните от Европейския съюз.

На българския пазар продуктите на „Рея Фиш” ЕООД присъстват в най–големите търговски вериги, като Metro Cash & Carry, Billa Bulgaria EOOD, ЛИДЛ България.